CHARTER – SOLIDARITEITSMARS, VAN MENSEN MET EN ZONDER PAPIEREN

CHARTER – SOLIDARITEITSMARS, VAN MENSEN MET EN ZONDER PAPIEREN

De mars is geen doel op zich, het is slechts een stap in de richting van meer convergentie van de strijd. Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze mars is om contacten te creëren en te verstreken tussen verschillende initiatieven.

Deze mars is georganiseerd in een geest van openheid en toegankelijkheid voor iedereen. Elke persoon die toetreedt tot de mars, maar ook elke groep, vereniging, collectief, bereid om de mars te steunen, ontvangt deze paar regels. Het feit op zichzelf dat u samen stapt met de groep of dat u betrokken bent bij de organisatie geeft aan dat u kennis heeft genomen met deze tekst en dat u akkoord gaat met de volgende punten:

– De mars is een initiatief van een groep individuen met en zonder papieren, activist-en/es en solidaire en revolterende personen. Sommigen onder hen hadden al deelgenomen aan de Europese mars van mensen zonder papieren en migranten in 2012.

– Al de individuen, verenigingen, coördinaties, collectieven die de oproep delen worden uitgenodigd om zich te verzamelen rond deze mobilisatie.

– De organisatie van de mars is collectief en participatief. Werkgroepen en de  coördinatie staan ​​open voor iedereen die de oproep delen.

– Iedereen kan zich aansluiten bij deze mobilisatie en haar versterken op een autonome manier door zich te positioneren tegen het beleid dat aan de kaak gesteld wordt in de oproep en door het organiseren van debatten, demonstraties, rally’s ….

– De coördinatie communiceert namens ‘de mars van solidariteit met mensen met EN zonder papieren » met inbegrip van de acties en activiteiten tijdens de twee weken van de mars georganiseerd door de coördinatie of door ondersteunende initiatieven.

– De website zal de vorm aannemen van een programma van de mars van de diverse activiteiten die plaatsvinden in alle steden in België.

– De organisatie van deze mars is autonoom en onafhankelijk, het maakt geen aanspraak op een organisatorische, politieke, religieuze of syndicale identiteit; geen logo’s van organisaties, collectieven of groepen zal worden toegevoegd aan de communicatie vanwege de coördinatie.

– Alle ondersteunende initiatieven die opgezet worden buiten de coördinatie van de werkzaamheden zijn welkom. Als de groepen die bereid zijn de mars te steunen evenementen organiseren en een ​​persbericht willen opstellen, zal dit bericht de volgende formulering bevatten: « in steun van de solidariteitsmars voor mensen met EN zonder papieren »

– Een oproep voor de mars werd gedaan op het niveau van de coördinatie. Deze tekst en de perspectieven op de strijd zal uitvoerig worden besproken in elke stad, in fucntie van de lokale omstandigheden.

– Aangezien er geen enkele deelnemer de ongemakkelijke rol op zich neemt van de wettelijke verantwoordelijkheid voor de hele groep, dient elke persoon zorg te dragen om ten allen tijde in een geest van solidariteit en respect voor de collectieve beslissingen te handelen

– De groep die deelneemt aan de mars zal bestaan uit de mensen die zich in verschillende situaties bevinden. Wij herinneren u eraan om dat in gedachten te houden en er altijd voor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt in de groep.

– Beslissingen die de hele groep aangaan worden genomen in algemene vergaderingen.

– Een groep mensen heeft de organisatie van de mars op zich genomen, zodat ze kan plaatsvinden. Tijdens de mars zullen alle deelnemersechter echter betrokken worden bij de organisatie en het goede verloop van de activiteiten. Een beurtrol zal worden afgesproken voor de verschillende taken.

– De mars vindt plaats in een geest van geweldloosheid, solidariteit, autonomie en samenleefbaarheid. Elke dag wordt een praatcirckel gehouden met de deelnemers om ervaringen te delen, te luisteren en zichzelf te introduceren. Iedereen respecteert gasten en hun privacy. Ontvangstruimtes worden even proper (of zelfs porperder) achtergelaten dan hoe we ze hebben aangetroffen.

– De kosten van de mars (voor, tijdens en na) zullen enkel worden gedragen door giften en collectes. Volgens hun middelen, kunnen deelnemers een dagelijkse financiële bijdrage doen, maar zonder verplichting.

– Een bankrekening verzamelt alle donaties en collectes.

– Een boekhouding wordt gehouden afhankelijk van de inputs en het verzamelen van donaties en kosten in verband met de organisatie van de mars.

Publicités