Oproep tot een solidariteitsmars, van Mensen met EN zonder papieren

Van 6 tot en met 21 april 2013.
Wij, migranten of sedentairen, met of zonder papieren, militanten, solidaire en rebellerende mannen en vrouwen hebben beslist om in april 2013 een maand lang een mars te ondernemen doorheen België. Een mars voor de waardigheid.
Wij zijn niet de enigen die geloven dat het nu meer dan ooit onze plicht is om het recht op een mening over onze samenleving, en actie hiertoe, terug te winnen. Want wat onze verschillen ook zijn, wij zullen elkaar ontmoeten, gedachten uitwisselen en elkaar leren kennen.
Het “migratiebeleid” komt de dag van vandaag neer op een ware klopjacht op mensen ten koste van waardigheid en vrijheid. Deze klopjacht wordt gerechtvaardigd door een antimigratiediscours, gebaseerd op xenofobie, en uit zich in repressieve veiligheidspraktijken. In België worden steeds meer overheidsdiensten, van het federale tot op het gemeentelijke niveau, opgeroepen om aan dit uitsluitingsbeleid deel te nemen.
De gesloten opvangcentra, de uitwijzingsprocedures, de systematische archivering van persoonsgegevens, de beperkingen op gezinshereniging en de klopjacht op gemengde huwelijken illustreren het geweld van deze dagelijkse repressieve praktijken.
De crisis die ons systeem doormaakt, voedt deze uitsluiting. Er wordt een klimaat van angst en onzekerheid gecreëerd, dat vakkundig onderhouden wordt door leiders in de politieke en bedrijfswereld,en dat ertoe noopt te verdelen en te concurreren.
Net als andere mensen in een precaire situatie, werklozen, daklozen, uitkeringsgerechtigden, arbeiders, werknemers enzovoort, worden migranten en mensen zonder papieren als zondebok aangewezen. Zij worden afgeschilderd als een economische en maatschappelijke bedreiging door diegenen die profiteren van de ongelijkheden die ons systeem creëert en dit ten allen prijze weigeren in vraag te stellen.
Wij kunnen dit niet zomaar laten gebeuren en wij willen het geweld dat vrouwen, mannen en kinderen in de naam van de veiligheid en de economie wordt aangedaan, zichtbaar maken.
Om deze situatie aan te klagen roepen wij op tot een mars doorheen Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Onze mars voor solidariteit en waardigheid, wil een bijdrage leveren aan de deconstructie van het discours van stigmatisatie. Zij die hier zijn, hebben hun plaats hier. Migranten dragen net als iedereen bij aan de rijkdom van ons samenleven, zowel op cultureel, economisch als sociaal vlak.
Deze mars zal door België trekken van 6 tot en met 21 april 2013. Dit is het moment om ons samen voor te bereiden, ons te organiseren en elkaar te versterken. Alle voorstellen en mogelijke vormen van actie en solidariteit zijn welkom.
Laten we samen deze mars stappen voor een open en solidair België.
Coördinatie van de ‘Solidariteitsmars met EN zonder papieren’
Contact :
Nl :0499424448
Fr :0489857468 ou 0485974041
E-mail : marchebelgique@riseup.net
Voor alle giften : BE23377033344391 – met vermelding « Steun mars »
Materiaal, eten,… (zie lijst) kunnen gebracht worden op het adres Tenboschstraat 41, 1050 Brussel (Elsene) iedere maandag tussen 17u en 19u en iedere zondag (voor andere dagen vragen wij u op voorhand te verwittigen)
Publicités